8 december 2020

Woningbouw Kolenkitbuurt fase 3 Amsterdam

Het project bestaat uit 87 huur- en koopwoningen in opdracht van Eigen Haard.  De twee bouwblokken maken onderdeel uit van een herstructureringsplan voor het Middengebied in  de Kolenkitbuurt. Dit gebied beslaat drie bouwblokken met een centraal plein en een school. De twee recent opgeleverde bouwblokken omsluiten enerzijds het plein en vormen aan de buitenzijde van het gebied twee straatwanden. Door de combinatie van grondgebonden koopwoningen, gestapelde sociale huurwoningen  en maatschappelijke voorzieningen op de begane grond levert het project een bijdrage aan de gewenste ruimtelijke en sociale differentiatie in de buurt.