2 februari 2017

Winnend ontwerp basisschool Land van Nu

Het ontwerp voor de basisschool Land van Nu in Antwerpen/Deurne is definitief gegund aan Geurst & Schulze architecten samen met Bureau Bouwtechniek, Tecon en EVA-international.

Het nieuwe gebouw zal verrijzen naast het vliegveld van Antwerpen. Het gebouw bestaat uit een deel met lokalen voor lagere school en kleuteronderwijs en een multifunctionele cluster dat buiten schooltijden een buurtfunctie heeft bestaande uit een turnzaal en polyvalente ruimten.

De buitenruimten zijn in sterke samenhang met het gebouw ontworpen.

De opdrachtgever AG VESPA werd in haar keuze geadviseerd door de stadsbouwmeester van Antwerpen.