16 februari 2024

Vermeertoren was eerste woontoren van Delft

De Vermeertoren in Delft is een ontwerp van Geurst & Schulze architecten uit ontwerpperiode 2001-2007

De stedenbouwkundige Sam van Embden had al in de jaren 50 bijzondere bebouwing voorzien bij de entree van de Kuyperwijk in Delft. Gedurende veertig jaar bestond deze bijzondere bebouwing uit een buurthuis in een keet op een verwilderd grasveldje. Vestia nam in 2001 het initiatief hier in hoge dichtheid te gaan ontwikkelen met op de onderste lagen functies voor de buurt zoals een nieuw buurthuis, een gezondheidscentrum, een dagopvang voor ouderen en een apotheek. Voor de bovenbouw bleek na uitgebreide studies een toren de meest geëigende vorm. De gemeente stelde in allerijl een hoogbouwnota op om het project mogelijk te maken. Het werd de eerste woontoren van Delft. De kleur van de gele baksteen was een reactie op het toen heersende donker kleurenpalet dat het gevolg was van het populaire Piraeusblok van Hans Kollhoff op het KNSM-eiland. De lichte kleur sloot ook goed aan bij de hoge woonschijven in de buurt. De gemeente had een hoge eis voor de slankheid van de toren, namelijk de verhouding van de breedte tot de hoogte van 1 : 5, wat bij een toren van 70 meter tot een grondvlak van 14 x 14 meter zou hebben geleid. Door de toren in drie volumes te geleden kon per deel deze eis wel worden gehaald. De toren heeft een gemengd woningprogramma en is gevuld met sociale huurwoningen op de onderste lagen, duurdere huurwoningen op de middelste lagen en koopwoningen op de bovenste lagen. De drie woningen per laag zijn ongeveer tweemaal zo groot als de woningen die tegenwoordig worden ontwikkeld en meten tussen de 100 en 130 vierkante meter met uitzondering van de penthouses op de bovenste lagen. De Vermeertoren is nu de referentie geworden voor de nieuwe woontorens die op verschillende locaties in Delft gaan verrijzen. Het Vermeerjaar 2023 werd in het buurthuis gevierd met een lezing over de ontstaansgeschiedenis door ons bureau en een uitwisseling van ervaringen tussen de tevreden huidige gebruikers en de oorspronkelijke opdrachtgever en bouwer.

Lees meer over het ontwerp van de Vermeertoren op de projectpagina. 
Bekijk ook andere woningbouwprojecten.

Terug naar nieuwsoverzicht