895 BLOEI030 start bouw

25 april 2024

Utrechts woningbouwproject Bloei030 van start

Op woensdag 24 april kwamen betrokkenen bij elkaar om op heugelijke wijze de start bouw bij te wonen van woningbouwproject  ‘Bloei030’ in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. In het complex, gelegen aan het Berlijnplein, worden 264 midden en sociale huurwoningen gerealiseerd door Woonin en Wonam in samenwerking met Heijmans. Vertegenwoordigers van Heijmans, Woonin, Wonam en gemeente Utrecht sloegen voor deze belangrijke mijlpaal symbolisch de palen in de grond.

Door een reeks van drie groene hoven te ontwikkelen en het woonprogramma te mengen in de twee blokken, is er een uniek, integraal woonconcept ontstaan voor gemengd wonen. Geurst & Schulze Architecten, Bureau Van Eig, Monadnock en Flux landschapsarchitectuur ontwerpen de woonblokken en de groene omgeving.

Ontmoeting staat centraal
In de nieuwe woonomgeving komen 156 sociale huurwoningen en 108 midden huurwoningen. De drie hoven vormen een belangrijke toevoeging aan de voetgangers-beleving van Leidsche Rijn. Ze hebben ieder een eigen karakter en stimuleren het gemeenschappelijk gebruik en ontmoeting. Ook komt er circa 1.500 m2 aan maatschappelijke bedrijfsruimtes en werkplekken.

Beschermd thuis
Een bijzonder aspect van Bloei030 is dat 40 woningen bestemd zijn voor ‘beschermd thuis’, een initiatief vanuit de samenwerking tussen Woonin en het Leger des Heils. Hier kunnen kwetsbare mensen zelfstandig wonen met intensieve woonbegeleiding. In het gebouw woont straks een diverse mix aan mensen in verschillende woningtypen. De opzet stimuleert mensen uit verschillende leefwerelden samen te komen, bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke tuinen of op het pleintje. Woonin ondersteunt de community-vorming met mensen die daarvoor gemotiveerd zijn.

Gezond wonen
De twee woonblokken bestaan uit zes verschillende gebouwen, die van binnen beschutte pleinen, straten en hoven vormen. Elk gebouw heeft zijn eigen architect, een eigen karakter, een eigen ingang en een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen bewoners zich met hun gebouw identificeren en ontstaat diversiteit in de openbare ruimte. Net als het gemengde woningaanbod, biedt de architectuur een afwisselend gevelbeeld. BLOEI030 staat voor duurzame en sociale ontwikkeling, waarbij gezond wonen de achterliggende gedachte is. Gezond vanwege het duurzame karakter, de groene binnenhoven en de focus op ontmoeten en bewegen. De uitgangspunten hierbij zijn goede bereikbaarheid, nabijheid van voorzieningen en de ligging aan het Berlijnplein.

De oplevering wordt verwacht tegen 2027 .

895 BLOEI030 start bouw