20 februari 2019

Start bouw Mi Oso

Op donderdag 21 februari vindt de start bouw plaats van het woningbouwproject Mi Oso te Amsterdam. Het plan omvat een L-vormig appartementengebouw met 88 huurappartementen voor Eigen Haard en 42 grondgebonden koopwoningen, die gegroepeerd zijn rondom een gezamenlijke binnentuin.

Er is een duidelijke identiteit aan de bebouwing gegeven. Het wordt een eigen buurtje met verwijzing naar een tropische architectuur. Op basis van een basiswoning is met veranda’s en ornamenten een karakteristiek beeld ontworpen.

Mi Oso wordt gerealiseerd in opdracht van ERA Contour. Voor nadere informatie: Mi Oso