4 maart 2014

Start Bouw Kindercluster De Oase

Op 26 februari 2014 is door de wethouder de heer Kreijkamp de eerste paal geslagen voor het Kindercluster De Oase te Utrecht.

Het Kindercluster is gelegen op een geplande woningbouwlocatie in Leidsche Rijn te Utrecht. Het totale programma omvat een basisschool van 26 lokalen, 2 speellokalen, een BSO, VVE en een gymzaal (NOC-NSF). De tweelaagse school is onderverdeeld in drie deelscholen, met ieder een eigen entree, zodat het grote volume tot een voor de kinderen herkenbare maat wordt gereduceerd.

Het gebouw wordt uitgevoerd in een geel/oranje baksteen in Dudok formaat, met accenten in zandkleurig architectonisch (gezuurd) beton. Een karakteristiek detail wordt gevormd door de licht taps toelopende penanten. De verspringende vertanding in het metselwerk op de hoeken van de penanten dat hierdoor ontstaat, is een herkenbaar thema dat zich rondom het gebouw herhaalt.

Het Kindercluster De Oase is in opdracht van PCOU (Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht) ontworpen en wordt door aannemer Schutte Bouw & Ontwikkeling uitgevoerd.