8 april 2013

Start bouw Kavel M1 Centrum Noord Amsterdam

Op 26 april 2012 is de bouw gestart van het project CZAN kavel M1. Het project inopdracht van M.J. de Nijs Projectontwikkeling B.V. omvat 90 vrije sector huurwoningen, 25 sociale huurwoningen en commerciële ruimten.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Pensioenfonds Wonen, Ymere en de wethouder RO van het Stadsdeel Noord sloegen samen de symbolische eerste paal.