22 november 2022

Oplevering woongebouw Boerhaavecomplex

Op 14 november is in Leiden het derde bouwdeel van ons project Boerhaavecomplex opgeleverd. Het 9-laagse woongebouw staat naast twee eerder door ons bureau gerealiseerde woonblokken en maakt onderdeel uit van het nieuwe wooncomplex voor promovendi dat rondom een collectieve binnentuin wordt gerealiseerd.

De positie van de bouwblokken is gebaseerd op het oorspronkelijke plan van de architect Groosman uit 1960, in de vorm van een herhaalbare stempelverkaveling. Bij het gevelbeeld is gestreefd naar samenhang binnen het ensemble. Er is gebruik gemaakt van baksteen in combinatie met witte gevelelementen met een bij de wederopbouwperiode typerende vervlechting van horizontale vloerranden met baksteen invullingen.

Het woongebouw met 67 appartementen is ontworpen in opdracht van Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave en is uitgevoerd door Niersman Bouw Haaglanden.