15 februari 2018

Oplevering Landhuis Den Helder

Begin van het jaar is het Landhuis met zorgclusterwoningen in het Kreekpark opgeleverd. De kleinschalige bebouwing, geïnspireerd op het Engelse landhuis, ligt aan meanderende paden, omzoomd door hagen en langs een romantische waterpartij met glooiende taluds.

Het stedenbouwkundig plan voor het Kreekpark in Den Helder is ontworpen door West 8.

Het Landhuis is in opdracht van de Woningstichting Den Helder gerealiseerd en omvat naast 27 intramurale woningen ook drie gezamenlijke woonkamers, elk voorzien van een groot terras.