25 februari 2020

Oplevering interieur Land van Nu

Recent is het interieur van de Stedelijke Basisschool Land van Nu in Antwerpen opgeleverd. Het nieuwe schoolgebouw is naast het vliegveld van Antwerpen gesitueerd en omvat een de basisschool, kleuteronderwijs en een multifunctioneel cluster met een turnzaal en polyvalente ruimten, dat buiten schooltijden een buurtfunctie heeft. De groene buitenruimten zijn in sterke samenhang met het gebouw ontworpen.

Geurst & Schulze architecten heeft het schoolgebouw in opdracht van AG VESPA gerealiseerd in samenwerking met Bureau Bouwtechniek, TECON en EVA-International.