18 april 2019

Oplevering Drents Plantsoen en Van Haeftenstraat Rotterdam

Recent zijn 37 energiezuinige sociale huurwoningen aan de Drentsestraat en Van Haeftenstraat feestelijk opgeleverd. De bouwblokken hebben een verschillende oriëntatie en sluiten aan op verschillende karakteristieken van de wijk Hillesluis. De gevels zijn tevens geïnspireerd op de metselwerkarchitectuur van de 19e-eeuwse bouwblokken in Rotterdam. Door te spelen met metselwerk verbanden en keramische elementen ontstaat een bijzonder architectonisch ensemble.

Het plan is gerealiseerd in opdracht van Woonstad Rotterdam en uitgevoerd door RIZ Bouw.