8 april 2013

Oplevering Blok 7 IJburg Amsterdam

Blok 7 is één van de bouwblokken van de oostelijke stadsuitbreiding van Amsterdam. Het Haveneiland is opgebouwd als een gridstructuur met grote bouwblokken. In het stedenbouwkundig plan zijn richtlijnen opgenomen voor de maat van de invulling van de bouwblokken.
Blok 7 bestaat grotendeels uit goedkope woningen. De verkaveling is derhalve zo eenvoudig mogelijk gehouden met het merendeel van de woningen aan de rand van het blok.

Opdrachtgever: Het Oosten Kristal bv, Amsterdam