8 april 2013

Oplevering basisschool de Globetrotter Rotterdam

Aan de kop van het bouwblok op Katendrecht aan de Nieuwe Maas in Rotterdam is basisschool de Globetrotter gerealiseerd.
De complexiteit van deze opgave bestond uit het combineren van de vele deelfuncties (leslokalen, kinderdagverblijf, naschoolse opvang en peuterspeelzaal) en het vinden van een plek voor de dubbele gymzaal.
Er is besloten de gymzalen op de bovenste verdieping te maken wat de indeelbaarheid van de verdiepingen er onder vergemakkelijkte en de mogelijkheid bood om zoveel mogelijk functie grondgebonden te maken zoals  speel- en leslokalen voor de allerjongsten.

Opdrachtgever: Proper-Stok Groep, Rotterdam