26 juni 2014

Opening Integraal Kindcentrum ‘De Vijf Sterren’

Op donderdag 26 juni 2014 vindt de feestelijke opening plaats van IKC De Vijf Sterren en speeltuin ‘De Sterspelers’ in Amsterdam-Noord. IKC De Vijf Sterren biedt onderdak aan een basisschool van de onderwijsgroep AMOS, een kinderdagverblijf, voorschool met buitenschoolse opvang van TintelTuin, Fysiotherapie MCN en praktijken voor jeugdtandheelzorg en logopedie. Het schoolplein is een natuurspeeltuin van de Stichting SPIN (Speeltuinen in Noord) waar ook na schooltijd alle kinderen uit de buurt gebruik van maken.

 

IKC De Vijf Sterren en de natuurspeeltuin zijn gerealiseerd in opdracht van woningstichting Rochdale in nauwe samenwerking met Stadsdeel Noord.