20 mei 2019

Opening appartementengebouw Boerhaavecomplex

In Leiden wordt langs de Van Swietenstraat en Boerhaavelaan een nieuw wooncomplex voor promovendi gerealiseerd. Rondom een groen middengebied komen twee nieuwe woonblokken, de bestaande hoogbouw met bouwjaar 1960 wordt gerenoveerd.

Het eerste bouwblok met 40 woningen voor Leidse promovendi wordt op woensdag 5 juni a.s. feestelijk geopend. Bij het gevelbeeld is gestreefd naar samenhang binnen het ensemble, dat in hetzelfde bouwvolume wordt opgetrokken als de oorspronkelijke blokken, en anderzijds een sterke binding met de buurt. Er wordt gebruik gemaakt van baksteen in combinatie met witte gevelelementen, zoals bij de wederopbouwperiode typerende vervlechting van horizontale vloerranden met baksteen invullingen.

Het plan wordt gerealiseerd in opdracht van de Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave en wordt uitgevoerd door Van Wijnen Haarlemmermeer.