805 Nut en aangenaam vallen samen bij De Sportmotor

7 juni 2024

Nuttig en aangenaam vallen samen bij De Sportmotor

Hoe we als architect nuttig en aangenaam kunt laten samenvallen, leggen we uit aan de hand van De Sportmotor. Dat is een multifunctionele sportaccommodatie in Rotterdam Zuid, ontworpen door ons bureau in 2012-2015.

Bij een utiliteitsgebouw hoort het nuttige (utilitas) voorop te staan. De kunst is dit nut met het aangename (venustas) te verbinden. Bij het sportgebouw aan de Motorstraat in Rotterdam was het nuttige vastgelegd in het programma van eisen waarin lengte, breedte en hoogte van zowel sporthal, gymzaal en multifunctionele ruimten exact waren vastgelegd. Om nut met schoonheid te verbinden is geometrie een belangrijk hulpmiddel voor de architect. Geometrie organiseert plattegrond, gevel en doorsnede en legt de verhoudingen van ruimten en de proporties in de gevel vast. In de Motorstraat lukte het na intensieve studie om binnen een allesomvattend maatsysteem alle onderdelen onder te brengen met als resultaat dat de geometrie van de plattegrond en de draagconstructie aan de buitenzijde tot uitdrukking is gebracht. De betonnen penanten met houten invulling aan de binnenzijde corresponderen aan de buitenzijde met het raster van baksteen ingevuld door een op de kant gemetselde steen waardoor de frog (uitholling) van de steen als ornament zichtbaar werd. Het geheel sloot aan bij de architectuur uit de wederopbouwperiode in het gebied.

Wil je alle ins en outs weten van het ontwerp, bekijk dan de projectpagina