24 juni 2008

Nominatie WoonAward Stadsgewest Haaglanden 2008

De Vermeertoren in Delft is een van de zes genomineerde projecten voor de WoonAward Stadsgewest Haaglanden 2008.
De WoonAward is een jaarlijkse trofee voor een bijzonder woonproject in de regio Haaglanden. De trofee is bedoeld om partijen te stimuleren, prikkelen en belonen, in het waarmaken van de ambities in de Regionale Woonvisie Haaglanden.
De prijsuitreiking vindt plaats op 7 juli a.s. tijdens de Woonvisiedag Stadsgewest Haaglanden in Scheveningen.