Kindcentrum Diamant Den Haag

29 september 2023

Kindcentrum Diamant Den Haag biedt onderwijs in open structuur

De opening van Kindcentrum Diamant in Den Haag op 28 september 2023 heeft een mijlpaal gezet voor schoolkinderen die hun schoolloopbaan beginnen op een niveau dat individueel bij hen past. Ze krijgen onderwijs in een open structuur. Het kindcentrum is een nieuwe multifunctionele accommodatie die huisvesting biedt aan twaalf groepen basisonderwijs, een peuterspeelzaal, twee groepen kinderdagopvang, twee groepen buitenschoolse opvang en een gymzaal voor het aangrenzende Diamant College. Het kindcentrum is gelegen in de groene wijk Mariahoeve tussen de Diamanthorst en het wijkpark de Horst.


Ontwerp voor de onderwijsvisie

De opgave was een ontwerp dat ruimte biedt voor de onderwijsvisie van opdrachtgever Stichting Lucas Onderwijs. Op Kindcentrum Diamant komen veel kinderen met verschillende cultuur- en taalachtergronden. Verschillen binnen de leerling groepen vragen om onderwijs dat afgestemd is op het niveau van de leerlingen. Daarom is de leeromgeving opgezet in domeinen in plaats van traditionele klaslokalen. Kinderen van verschillende leeftijden en leerkrachten vormen één groep binnen gemeenschappelijke leerruimten waarin verschillende manieren van leren mogelijk zijn. Elk domein werkt met kleine stamgroepen die samen kunnen komen in halfopen instructieruimtes.

 

Doorlopende leerlijn
De nieuwbouw en het bestaande Diamant College hebben op elke verdieping een verbinding zodat niet alleen een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar in de nieuwbouw mogelijk is. De doorlopende lijn met het voortgezet onderwijs tot 16 jaar heeft hierdoor vorm gekregen.

 

Klaar voor de toekomst
“De architect is er goed in geslaagd een gebouw te ontwerpen met open leerruimten zonder klaslokalen zonder dit ten koste te laten gaan van veiligheid en geborgenheid. De Japanse architectuur vormde hiervoor het uitgangspunt en heeft geleid tot een rustige en natuurlijke uitstraling. Het gebouw is passend voor flexibele, moderne onderwijsvormen en daarmee klaar voor de toekomst. De gekozen indeling, materialen en inrichting passen perfect bij het werken in domeinen. Kinderen en medewerkers zijn erg enthousiast”, aldus Rob Rosier, directeur van Kindcentrum Diamant.

De energieprestatie van het compacte gebouwontwerp voldoet aan BENG. Een stalen skeletstructuur zorgt voor maximale flexibiliteit in indeling en voor meervoudig gebruik, nu en voor ontwikkelingen in de toekomst. Kijk voor uitgebreide informatie op de projectpagina van Kindcentrum Diamant.