20 april 2016

Jaarboek 2015/2016 Architectuur in Nederland

De multifunctionele sportaccommodatie De Sportmotor te Rotterdam is opgenomen in het zojuist gepresenteerde Jaarboek 2015/2016 Architectuur in Nederland.

 

De nieuwbouw van de sportaccommodatie staat in een gebied dat wordt gekenmerkt door architectuur uit de wederopbouwperiode. In de architectuur is hier aansluiting bij gezocht.

De bovenbouw bestaat uit metselwerk met een baksteenmotief in reliëf waardoor extra diepte in de gevel ontstaat. Dit reliëf is een weerslag van de constructie van het gebouw. De dragende kolommen en balken zijn bekleed met baksteen in halfsteens blokverband. De niet dragende vlakken zijn uitgevoerd met klampsteen in staand en liggend alternerend blokverband. In het interieur is het raster van de betonnen constructie in het zicht gelaten en ingevuld met akoestische houten panelen, die doorgezet zijn in de akoestische plafondeilanden.

 

De sporthal met multifunctionele zalen, gymzaal en sportondersteunende faciliteiten is gerealiseerd in opdracht van de Gemeente Rotterdam.