Hoogste punt Boekweitkamp Den Haag

18 oktober 2023

Hoogste punt Haagse woningbouw Boekweitkamp

Op 17 oktober 2023 stonden wij samen met opdrachtgever Heembouw en andere projectpartners verheugd stil bij het bereiken van het hoogste punt Boekweitkamp, de woningbouwopgave in de Haagse wijk Mariahoeve. Het project Boekweitkamp fase 2 maakt onderdeel uit van de Schenkstrook tussen de wijk Mariahoeve en het spoor, en grenst aan de nieuwe ecologische zone langs waterloop de Schenk.

Ontwerp

Het ontwerp van ‘Boekweitkamp fase 2’ kent een heldere geleding van verticale penanten op de maat van het bouwsysteem en horizontale betonbanden onder een doorlopende betondorpel. De vlakken binnen dit raster zijn ingevuld met brede puien bij de balkons, verticale ramen en gesloten metselvlakken.

De architectuur sluit aan op de jaren 60 architectuur van de Haagse wijk Mariahoeve door het gebruik van een middenschaal en het toepassen van genuanceerd metselwerk en beton in een lichte kleurstelling.

De balkons aan de gevel zijn op de hoeken versprongen en maken het gebouw alzijdig in het groen. De randen van de balkons zijn voorzien van een betonnen neus die doorloopt vanuit de betondorpel. De plint onderscheidt zich van de bovenbouw door een invulling van houten lamellen in de gevelopening van de fietsenstalling en parkeergarage. Klimplanten tegen de lamellen zorgen voor vergroening van de gevel waarbij het gebouw zich voegt in het landschap.

De hoofdentree van het gebouw is gelegen onder het balkon aan de straatzijde en zorgt voor een beschutte binnenkomst van openbaar naar privé. Het hoogteverschil van het trottoir naar het lagere vloerpeil van de begane grond wordt overbrugd door een hellingbaan. Het landschap loopt daarentegen flauw op naar de gevel waardoor het gebouw dieper wordt verankerd in het maaiveld.


Naar verwachting staat de oplevering gepland medio maart 2024.