18 maart 2013

Gunning nieuwbouw brede Amstelmeerschool te Amsterdam

Op 5 juni jl. is bekend gemaakt dat het project `Nieuwbouw brede Amstelmeerschool’ na een Europese Aanbestedingsprocedure is gegund aan Geurst & Schulze.
Opdrachtgever wenst de nieuwbouw te realiseren van een school inclusief gymzaal met overig programma (voorschool, welzijn, speeltuinvereniging, kinderdagverblijf) en buiten speelruimte, op de locatie Breehorngebied Nieuwendam Noord.

Opdrachtgever: Woonstichting Rochdale Amsterdam.