12 februari 2024

Geurst & Schulze architecten ontwerpt MFA in Westkapelle

Geurst & Schulze architecten heeft de aanbesteding gewonnen voor een multifunctionele accommodatie (MFA) in Westkapelle.

De opgave is onderdeel van het plan van de gemeente Veere om meerdere maatschappelijke voorzieningen onder één dak bij elkaar te brengen. De nieuwe MFA in Westkapelle gaat huisvesting bieden aan de twee scholen De Lichtboei en De Lichtstraal, kinderopvang Walcheren, een sporthal en een fysiotherapiepraktijk. Jong en oud kunnen gebruik maken van deze ontmoetingsplaats, die verbinding en ontmoeting mogelijk maakt. De MFA verhoogt de leefbaarheid én is aantrekkelijk voor nieuwe bewoners

Ensemble van volumes in het groen 

Het ontwerp kenmerkt zich door zorgvuldige  inpassing in de omgeving. Het ensemble sluit aan op het kleinschalige karakter van de omliggende bebouwing en de dorpse sfeer. De dakvorm en de zwarte gevelbekleding die karakteristiek zijn voor de omgeving keren terug in het ontwerp. Alle voorzieningen worden samengevoegd onder één rondgaand hellend dak. Door de bouwvolumes licht verdraaid ten opzichte van elkaar te plaatsen krijgen ze elk hun eigen herkenbaarheid. De centrale ontmoetingsruimte verbindt alle functies en het omliggende groen met elkaar. De ruimte nodigt bovendien uit tot interactie tussen de verschillende gebruikers.
Het ontwerp biedt een flexibele indeling door een houten draagstructuur. De gevels worden voorzien van grote ramen die voor veel daglicht binnen zorgen. Een veranda als verlengde van het klaslokaal zorgt voor interactie tussen binnen en buiten en biedt beschutting tegen de elementen.

Biodivers en natuurinclusief

Het ontwerp is bevorderlijk voor de biodiversiteit door respectvol om te gaan met de groene omgeving. Kenmerkend voor de locatie zijn de zogenaamde Zeeuwse hagen; ­­gemengde en dichte maar losse hagen bestaande uit diverse struiken en boomsoorten. De haag fungeert als biotoop voor vogels en insecten. Deze komt terug aan de west- en zuidranden van het perceel. De bestaande bomen blijven zo veel mogelijk ongemoeid. Zo ontstaat een bio diverse en groene buffer tussen de MFA en de omliggende woningen.

Bekijk meer utiliteitsbouw of lees meer nieuws.