Cruquius Amsterdam wint NEPROM prijs 2024

17 mei 2024

Cruquius Amsterdam wint NEPROM prijs 2024

Cruquius Amsterdam heeft de NEPROM prijs 2024 gewonnen! Dit is de tweejaarlijkse prijs die de Nederlandse brancheorganisatie voor projectontwikkelaars toekent aan hoogwaardige (her)ontwikkeling van locaties en gebieden en daarbij de aandacht vestigt op het grote belang van goede samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen. Cruquius Amsterdam is ontstaan uit  samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en ontwikkelaar Amvest die een voormalig havengebied hebben getransformeerd tot een bruisende woonwijk.  Geurst & Schulze architecten heeft aan de ontwikkeling een bijdrage geleverd door ontwerp en realisatie (2014-2018) van twee woongebouwen boven een ondergrondse parkeergarage.

Jury oordeel

De jury was van mening dat er een prachtige woonplek is ontstaan op het Cruquiuseiland. Eerder was Cruquius een plek waar mensen niet graag kwamen. Door de ontwikkelingen is dit helemaal veranderd. Amvest heeft veel tijd en aandacht besteed aan de nieuwe gebouwen, openbare ruimte en voorzieningen. Er is nieuwbouw in de wijk gekomen, maar er zijn ook historische panden behouden. Wonen, werken en verblijven komen perfect bij elkaar. Ook is aandacht besteed aan hoe mensen en dieren kunnen samenleven in een gebied.

Succesvolle projectontwikkeling in een tijd van tegenspoed

De ontwikkeling van Cruquius Amsterdam bewijst overigens dat een crisis kan leiden tot een nieuwe werkwijze en mooie projecten. In het najaar van 2008 viel door de kredietcrisis het ontwerpwerk opeens bijna stil. Projectontwikkeling was ineens niet meer vanzelfsprekend en er moest grote moeite gedaan worden om een project van de grond te krijgen. Het Cruquius schiereiland was een bedrijventerrein waar belegger Amvest zijn oog op had laten vallen vanwege de aantrekkelijke ligging voor woningbouw en begon met de verwerving van percelen waarvan de waarde bepaald werd door het mogelijk te bouwen woningbouwprogramma.
Geurst & Schulze architecten werd daarom gevraagd een stedenbouwkundige studie te doen naar de mogelijkheden van het hele plangebied. Op deze basis werd door de gemeentelijk stedenbouwbouwkundige een spelregelkaart gemaakt met vastlegging van privaten en publieke gebieden. Om de ontwikkelmogelijkheden zo min mogelijk te beperken werd afgezien van een doortimmerd stedenbouwkundig plan, ontbrak een beeldkwaliteitsplan en was er geen welstandstoets.

Langs de kade ontwikkelden we voor de eerste fase acht L-vormige gebouwen die uiteindelijk door drie architecten werden ontworpen. De plattegrond van de blokken werd stedenbouwkundig al afgestemd op de onderliggende parkeergaragestructuur van 16,20 meter, waardoor er geen ruimteverlies optrad. Tussen de blokken kwamen collectieve binnentuinen. Zelf ontwierpen we de eerste twee blokken van vijf bouwlagen met twee setbacklagen. Rond twee portieken werden ruime woningen gesitueerd met de buitenruimten zoveel mogelijk op de hoeken. De beeldkwaliteit werd mede bepaald door de uitgesproken voorkeur van de opdrachtgever voor witte gebouwen. Uiteindelijk kozen we voor metselwerk met ambachtelijk grijswitte stengpersteen zonder stootvoegen. De plint en de entreehallen werden uitgevoerd in natuursteen met een gelijkende kleur. Het project werd een voorbeeld voor de volgende gebouwen en ontving de Zuiderkerkprijs in 2018 . Vervolgens werd in 2024 de gehele gebiedsontwikkeling bekroond met de Nepromprijs.

Bekijk meer over ons Cruquius ontwerp op de projectpagina