18 maart 2013

Colloquium te Ieper België

De Vlaamse Overheid, Provincie van West-Vlaanderen, Universiteit  Gent en Hogeschool  Gent hebben een tweedaags colloquium georganiseerd op  1 en 2 maart 2012 te Ieper met het thema “Het erfgoed van de Eerste wereldoorlog in een ruimtelijk perspectief”.

Op donderdag 1 maart 2012 is door Jeroen Geurst een toelichting gegeven  over het Masterplan Herinneringspark 2014-18.

Deze studieopdracht Herinneringspark 2014-18 is op 7 februari jongstleden in het bijzijn van Minister Bougeois gepresenteerd door Jeroen Geurst namens het Ontwerpteam T.V. Park 14-18.

Het Belgisch-Nederlandse ontwerpteam bestond uit: Geurst & Schulze architecten uit Den Haag, Lodewijk Baljon landschapsarchitecten uit Amsterdam, scenografe Terenja van Dijk uit Antwerpen, stedenbouwkundige Jan de Graaf uit Den Haag, antropoloog Johan Meire uit Halle en hoogleraar stedenbouw Pieter Uyttenhove van de Ugent.

Het ontwerpteam heeft een eenvoudig maar krachtig concept uitgewerkt dat is vastgelegd in een concreet  Masterplan. Via tal van beperkte ingrepen in het landschap, zoals het openen van zichtlijnen, aanleggen van paden, oprichten van signalisatie- en informatieborden zal de bezoeker een beter inzicht krijgen in de oorlogshandelingen en de manier waarop het landschap bepalend was voor de verloop van de oorlog. Het Herinneringspark 2014-18 geeft ruimte aan herinnering, verleent betekenis en biedt plaats aan reflectie.