14 april 2021

Blauwhuiskwartier Schiedam

De uitvoering van het Blauwhuiskwartier is in volle gang. Het plan omvat zowel nieuwbouw, transformatie als restauratie, waarbij in het ontwerp gestreefd is naar een hedendaagse inpassing binnen de structuur van de Schiedamse binnenstad. Het rijksmonument Blauwhuis, in het verleden een Vrouwen-Verbeterhuis en later een gymnasium, wordt gerestaureerd en heringericht tot appartementen. In het erachter gelegen hof wordt de bestaande noordvleugel gerestaureerd tot woningen en een nieuwbouw met schoolwoningen gebouwd. Het voormalige postkantoor, ontworpen door Maaskant, wordt getransformeerd tot patio-loftwoningen en langs de kade van de Nieuwe Haven wordt een nieuw appartementengebouw gerealiseerd. Ons ontwerp verbindt de bestaande elementen en voegt er een extra laag aan toe, waarbij de architectuur aansluit bij de cultuurhistorische waarde van de locatie. Het Blauwhuiskwartier wordt gerealiseerd in opdracht van NL-Development.