19 september 1997

Berlagevlag 1997, architectuurprijs Den Haag

Woningbouwcomplex Parallelweg Den Haag

De speciale Berlagevlag wordt door het Bestuur van de Berlagestichting toegekend aan een project waarvan initiatief, ontwerp en uitvoering een voorbeeldige toevoeging van de stad vormt.

Uit het Juryrapport:

“Het bouwplan dat ontwikkeld werd voor het gebied tussen Parallelweg en Frans Halsstraat koppelt de bouwblokken van de “zijstraten” aan de hoofdweg. De stedenbouwkundige hiërarchie is hiermee herstelt door een hogere bebouwing aan de Parallelweg en een lage bebouwing aan de zijstraten. De grootschalige omgeving van de spoorbaan wordt op passende wijze beantwoord. De bebouwing heeft het karakter van een ensemble en de opbouw van het woongebouw is klassiek te noemen.

De architectuur van de baksteen en het prefab beton is smaakvol en op voorbeeldige wijze gedetailleerd. Het project steekt ook in dit opzicht uit boven de soms al te sobere architectuur in de stadsvernieuwing. Kortom een project om van harte te sieren met een Berlagevlag.”