20 april 2016

Artikel in ‘Brick, an exacting material’

In de recent verschenen publicatie ‘Brick, an exacting material’ is het door Jeroen Geurst geschreven artikel ‘Brick: on size, scale and order’ opgenomen.

 

In het artikel schrijft Jeroen Geurst over baksteen, maat, schaal en orde in relatie tot de ontwerppraktijk van Geurst & Schulze architecten. De ervaring en onderzoek van het bureau worden aan de hand van een aantal gerealiseerde projecten toegelicht.

 

Brick is een evolutionaire verkenning van een van de meest aanwezige bouwmaterialen in de Nederlandse architectuur en is samengesteld door Jan Peter Wingender. Het materiaal baksteen wordt vanuit alle mogelijke invalshoeken gepresenteerd; zowel historisch als technisch, in detail, maar ook in de context van het gebouw. Het grondige onderzoek kwam tot stand in samenwerking met de Amsterdam Academy of Architecture.

 

 

Boek ‘Brick An exacting material’