12 februari 2013

Architectuurlezing over scholenbouw in Nederland en Vlaanderen 19 november 2008

19 november 2008

De Vlaamse Bouwmeester, Marcel Smets, heeft gezamenlijk met de Nederlandse Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol en het College van Rijksadviseurs, het initiatief genomen om in een reeks lezingen de grenzen te verkennen van elkaars werkzaamheden.

Deze derde ontmoeting staat in het teken van ‘scholenbouw’ in Vlaanderen en Nederland.
Recente projecten worden toegelicht door Marcel Smets en Liesbeth van der Pol.

Jeroen Geurst, winnaar Scholenbouwprijsvraag 2006, zal zijn winnend ontwerp voor de PC Basisschool Prinsehaghe te Den Haag komen toelichten. Met de Scholenbouwprijs  wil het kabinet opdrachtgevers stimuleren om gebouwen te realiseren die in alle opzichten goed zijn: die aansluiten bij het onderwijsconcept en die duurzaam, economisch, flexibel en gezond zijn.

 

19 november 2008 – 14.00-17.00 uur
Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
Nes 45, 1012 KD Amsterdam

 

www.brakkegrond.nl