18 juli 2019

2e Prijs ontwerpwedstrijd C-Mine Ateliers

Het huidige C-Minecomplex omvat gebouwen van de voormalige kolenmijn, die recent herontwikkeld zijn voor diverse kunstinstellingen. De opgave bestaat uit het maken van een masterplan om het hele gebied te transformeren naar een aantrekkelijk woon/werkmilieu en een gebouw te ontwerpen met ateliers en expositieruimte voor beeldende kunst. Uitgangspunt van het masterplan is een groen woon-werklandschap in een industriële omgeving met heide, berken, dennen en juniper, zoals in het oorspronkelijke heidelandschap.

Het functioneel programma van het kunstgebouw is georganiseerd rondom een dubbelhoge ‘hall’, de centrale ontmoetingsruimte voor de gebruikers en bezoekers. De hoofdopzet van het robuuste gebouw wordt gevormd door een rationeel bouwsysteem met dragende gevels, waardoor een vrije indeelbaarheid en eventuele uitbreidingen mogelijk zijn.

Het ontwerp voor het masterplan en C-Mine Ateliers is gemaakt i.s.m. Hans van der Heijden Architect