Het Nieuwe St.Jozef Nijkerk

Leefgemeenschap met woon-, zorg-, onderwijs- en buurtfuncties
2024-

Opdrachtgever: Woningstichting Nijkerk