2 kantoren Scheveningen-Haven met neutrale gebouwopzet

Architectuur & Stedenbouw

Wij willen gebouwen maken waarin gebruik, duurzaamheid en beleving in balans zijn met elkaar en elkaar versterken; gebouwen die voldoen aan de wensen van de gebruiker, die mooi zijn en geliefd.

Wij werken op verschillende schalen: de stad, de straat, het gebouw en het interieur. De schalen hangen in ons werk nauw met elkaar samen. De relaties tussen het interieur en het gebouw en het gebouw en de omgeving krijgen bij ons veel aandacht.

Het gedrag van mensen wordt voor een groot deel bepaald door de omgeving waarin ze zich bevinden. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uitdrukking te geven aan deze mentale ruimte en mensen een conditie te geven waarin ze zich prettig voelen en daardoor optimaal kunnen functioneren.