NL EN


Architectuur en Stedenbouw

Wij zijn architecten en we maken architectuur. Maar wat is architectuur? Een vraag die we ons al aan het begin van onze loopbaan stelden in een interview voor de biënnale voor jonge Nederlandse architecten. Het antwoord was dat het juist telkens opnieuw trachten te beantwoorden van deze vraag de architectuur levend houdt. De definitie die Vitruvius 2000 jaar geleden aan het begrip architectuur gaf is nog steeds bruikbaar als startpunt van de gedachtenvorming: het samengaan van schoonheid, functie en constructie. Elk bouwwerk definieert op een andere wijze de relatie tussen schoonheid, functie en constructie en vormt een unieke architectonische definitie. Wij willen gebouwen maken waarin deze drie componenten in balans zijn met elkaar en elkaar versterken. Gebouwen die voldoen aan de eisen van de gebruiker, die mooi zijn en duurzaam.

Wij werken op verschillende schalen: de stad, de straat, het gebouw en het interieur. De schalen hangen nauw met elkaar samen. De ruimte van het individu is het interieur, een gebouw omsluit dit interieur. Ramen geven licht aan dit interieur. Het raam bemiddelt tussen interieur en exterieur, tussen het individu en de gemeenschap. Het raam maakt onderdeel uit van de expressie van de gevel. De gevel geeft uitdrukking  aan het gebouw en is het gezicht naar de collectieve ruimte. Andersom beïnvloedt de collectieve ruimte, bijvoorbeeld de straat, de expressie van de gevel. De individuele gevel voegt zich in het collectief.

De menselijke conditie wordt voor een groot deel bepaald door de omgeving waarin ze zich bevindt. Het ergens binnen zijn, bij horen is een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. In de eerste plaats gaat dit om een mentale, onzichtbare ruimte, bijvoorbeeld een geloof, een groep of familie. Deze mentale ruimte kan worden uitgedrukt in een fysieke ruimte: een kerk, een stad of een huis. Wij zien het als een verantwoordelijkheid van architecten om uitdrukking te geven aan deze mentale ruimte en mensen een conditie te geven waarin ze optimaal kunnen functioneren. Het begrip sfeer heeft deze twee betekenissen in zich. Enerzijds een omsluitende ruimte en tegelijkertijd een ongrijpbaar gevoel van ruimte.