NL EN


Publicaties 2010

De Volkskrant, 28 april 2010
Bonte Mix in strakke medina, Le Medi Rotterdam, p.41

Kunstschrift 02/2010 - De terugkeer van het Ornament
Schoonheid en Decadentie met o.a. Le Medi Rotterdam, p.4-15

NRC Handelsblad, 22 juni 2010
Leven in de stad, wonen in de luwte, Le Medi Rotterdam, p.3

Themawijk, Wonen op een verzonnen plek
Le Medi Rotterdam, isbn 978-90-6868-536-7

Brick Bulletin (UK) Spring 2010
verschillende projecten van Geurst en Schulze architecten p.12-17