NL EN


Publicaties 1995

Bauwelt 4/1995
Siedlung in Schilderswijk, p.712-717

Bouw 8-9/1995
Uitbreiding schoolgebouw te Den Haag, p.28-31

Oostelijk Havengebied Amsterdam
woningbouw noordkade, p.98-99