NL EN


Publicaties 1987

Architectuur/Bouwen 1/1987
Colonnade, hof en poort als stadsvernieuwing, p.16-21

Bouw 9/1987
Stadsvernieuwende woningbouw te 's Hertogenbosch, p.37-40

de Architect 1987
Lof der eenvoud, p.87-91