NL EN


Structuur en ISO 9001:2015 certificaat

Geurst & Schulze architecten is een projectorganisatie gericht op het ten uitvoer brengen van opdrachten binnen een bepaalde tijdspanne en voor een vastgesteld honorarium.
De organisatie is een lerende organisatie en is gericht op het telkens weer optimaliseren van processen en verbeteren van producten. De organisatie groeit mee met de ontwikkeling van haar personeel en de omvang van het bureau. Door de kennisontwikkeling kan de organisatie steeds complexere projecten onder handen nemen.
Om het streven naar integrale kwaliteit te waarborgen wordt gewerkt in projectteams met ontwerpers en technici onder leiding van een projectarchitect. Het bureauteam is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het primaire proces, zowel conditioneel als inhoudelijk.

 

Kwaliteitszorgsysteem/ISO 9001-certificaat
Om de interne kwaliteit van het bureau te waarborgen wordt gewerkt binnen een nauwkeurig beschreven kwaliteitssysteem vastgelegd in een Kwaliteitshandboek dat is opgebouwd conform de NEN-en-ISO 9001:2015.

 

Kiwa heeft vastgesteld dat het door Geurst & Schulze gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: Het ontwerpen en begeleiden van projecten in de woningbouw en utiliteitsbouw.

 

Per 1 juli 2018 is het certificaat ISO 9001:2015 met nummer KSC-K55958/03 verleend aan Geurst & Schulze.