NL EN


Integraal ontwerpen in een Bouwinformatie Model (BIM)

Geurst & Schulze architecten gebruikt sinds een aantal jaren bij complexe projecten de 3D BIM technologie om meer accurate ontwerpmodellen te maken en de constructie- en installatiemodellen beter op elkaar af te stemmen. De 3D BIM technologie is een vanzelfsprekend onderdeel van onze werkmethodiek.