Bureauprofiel

Geurst & Schulze architecten is opgericht in 1984 door Jeroen Geurst en Rens Schulze. Ons werkveld beslaat alle schaalniveaus tussen het interieur van een gebouw en het interieur van de stad. In de afgelopen decennia is een kwalitatief hoogwaardig oeuvre gerealiseerd in Nederland en België met stedebouwkundige plannen, woningbouw, utilitaire werken, herbestemming en interieur.

Geurst & Schulze architecten is een architectenbureau met 30 medewerkers. Met een enthousiast team van gekwalificeerde architecten, projectleiders en bouwtechnische ontwerpers, wordt gewerkt aan projecten voor verschillende opdrachtgevers, zoals gemeentes, projectontwikkelaars, particulieren en corporaties.

Vanaf het ontwerp tot en met de oplevering zijn wij bij al onze projecten betrokken, waarbij wij interactief samenwerken met onze opdrachtgevers, gebruikers en adviseurs. Geurst & Schulze architecten staat bekend om haar zorgvuldig ontworpen gebouwen, die zich onderscheiden omdat ze goed functioneren, een duurzaam karakter hebben en een herkenbare signatuur hebben. De gewonnen nationale en internationale prijzen zien wij als een bevestiging hiervan.

Onze ontwerpen kenmerken zich door helderheid en een duidelijke signatuur. Het gebruik en de context zijn voor ons leidende gegevens.

Architectuur & Stedenbouw

Wij zijn architecten en we maken architectuur. Maar wat is architectuur? Een vraag die we ons al aan het begin van onze loopbaan stelden in een interview voor de biënnale voor jonge Nederlandse architecten. Het antwoord was dat het juist telkens opnieuw trachten te beantwoorden van deze vraag de architectuur levend houdt. De definitie die Vitruvius 2000 jaar geleden aan het begrip architectuur gaf is nog steeds bruikbaar als startpunt van de gedachtevorming: het samengaan van schoonheid, functie en constructie. Elk bouwwerk definieert op een andere wijze de relatie tussen schoonheid, functie en constructie en vormt een unieke architectonische definitie. Wij willen gebouwen maken waarin deze drie componenten in balans zijn met elkaar en elkaar versterken. Gebouwen die voldoen aan de eisen van de gebruiker, die mooi zijn en duurzaam.

Wij werken op verschillende schalen: de stad, de straat, het gebouw en het interieur. De schalen hangen nauw met elkaar samen. De ruimte van het individu is het interieur, een gebouw omsluit dit interieur. Ramen geven licht aan dit interieur. Het raam bemiddelt tussen interieur en exterieur, tussen het individu en de gemeenschap. Het raam maakt onderdeel uit van de expressie van de gevel. De gevel geeft uitdrukking  aan het gebouw en is het gezicht naar de collectieve ruimte. Andersom beïnvloedt de collectieve ruimte, bijvoorbeeld de straat, de expressie van de gevel. De individuele gevel voegt zich in het collectief.

De menselijke conditie wordt voor een groot deel bepaald door de omgeving waarin ze zich bevindt. Het ergens binnen zijn, bij horen is een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. In de eerste plaats gaat dit om een mentale, onzichtbare ruimte, bijvoorbeeld een geloof, een groep of familie. Deze mentale ruimte kan worden uitgedrukt in een fysieke ruimte: een kerk, een stad of een huis. Wij zien het als een verantwoordelijkheid van architecten om uitdrukking te geven aan deze mentale ruimte en mensen een conditie te geven waarin ze optimaal kunnen functioneren. Het begrip sfeer heeft deze twee betekenissen in zich. Enerzijds een omsluitende ruimte en tegelijkertijd een ongrijpbaar gevoel van ruimte.

Duurzaamheid

Gebouwen zijn niet gemaakt van het papier waarop ze zijn afgebeeld. Ze worden gemaakt van bouwmaterialen als beton, baksteen, staal, hout en glas. Met dit materiaal worden ruimtes bepaald en worden de overgangen tussen binnen en buiten gemaakt. De samenvoeging van deze materialen geeft uitdrukking aan wat we met een gebouw willen. De 40 cm van een gevelconstructie legt enerzijds het binnenklimaat vast en vormt anderzijds de expressie van een gebouw. In materiaal wordt de architectuur vastgelegd, de relatie binnen-buiten gedefinieerd en het karakter van het gebouw gevormd.

Gebouwen zijn kinderen van hun tijd, plaats en cultuur. Tempels, inheemse nederzettingen en hedendaagse moderne gebouwen zijn daarom in essentie verwant. Ze geven uitdrukking aan een opvatting die op dat moment relevant was. Onze cultuur is sterk in beweging en daarom zal de architectuur een andere uitdrukking krijgen. Een uitdrukking die past bij dit moment. Gebouwen dienen minimaal 50 jaar mee te gaan. Daarna zijn ze afgeschreven, worden ze afgebroken of worden ze aangepast aan de nieuwe tijd of worden ze monument. Veel gebouwen van 50 jaar geleden worden gesloopt, omdat ze niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Gebouwen die 100 jaar oud zijn daarentegen worden vaak hergebruikt. Deze gebouwen hebben regelmatig overmaat, zijn gebouwd met duurzame materialen, hebben een eigen karakter, en een structuur die meer vormen van gebruik toelaat. Dit soort gebouwen willen we maken. Gebouwen met een heldere structuur, ruime maten, duurzame materialen, flexibel in gebruik en zuinig in het energieverbruik.

Samenwerking

We streven een integrale werkwijze na waarin functie, techniek en esthetiek in het ontwerpproces vanaf het begin met elkaar in verband worden gebracht. We werken vanaf de start van een project in ontwerpteams met ontwerpers, technische en financiële specialisten onder leiding van een ervaren projectarchitect. De interactie van de verschillende disciplines leidt tot innovatieve en duurzame oplossingen gebaseerd op kennis, kunde en creativiteit. Integrale kwaliteit vereist goed overleg met alle partijen, wederzijds vertrouwen en gezamenlijk gedragen doelstellingen. Wij zien de architect als spil in dit proces en als verantwoordelijke voor deze kwaliteit vanaf het ontwerp tot en met de realisatie. Om deze kwaliteit te waarborgen evalueren we ons eigen werk samen met de opdrachtgevers en gebruikers.

BIM

Integraal ontwerpen in een Bouwinformatie Model (BIM)

Geurst & Schulze architecten gebruikt sinds een aantal jaren bij complexe projecten de 3D BIM technologie om meer accurate ontwerpmodellen te maken en de constructie- en installatiemodellen beter op elkaar af te stemmen. De 3D BIM technologie is een vanzelfsprekend onderdeel van onze werkmethodiek.